Savonian Toteemi varmistaa laatua ja vaikuttavuutta

Toteemi-hanke lähti Savoniassa vauhdikkaasti käyntiin kahden pilotin voimalla. Toisena pilottina on syksyllä 2017 alkanut suuhygienistien satelliittikoulutus Päijät-Hämeessä ja toisena koneinsinöörien monimuotokoulutuksen Iisalmen ryhmät, jotka ovat aloittaneet opiskelunsa 2014 ja 2017.

Suuhygienistien satelliittikoulutus suunniteltiin kokopäiväisesti työskenteleville sopivaksi. Opintojaksojen suoritustavoissa hyödynnetään osaamisen näyttöjä, työn opinnollistamista ja verkko-opintoja. Luennot kuunnellaan Zoom-videoneuvotteluohjelman striimauksina tai nauhoituksina. Opiskelijoille on nimetty työelämästä mentorit, jotka seuraavat aktorinsa osaamisen kehittymistä. Opiskelijat kirjoittavat PLE:hensä eli henkilökohtaiseen oppimisympäristöönsä puolivuosireflektiot, joita mentorit kommentoivat. Mentoreille järjestetään valmennusta, jonka keskeisinä sisältöinä ovat osaamisen arviointi, reflektointi sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Valmennuksen blogi löytyy osoitteesta https://blogi.savonia.fi/mentoritlahti/.

Iisalmen seudulla Ylä-Savossa on vahva teknologiateollisuuden keskittymä, ja koneinsinöörikoulutuksen monimuoto-opiskelijoista suuri osa on töissä alueen yrityksissä. Toteemi-hanke haastatteli opiskelijoita, alumneja ja esimiehiä Ponssella Vieremällä, Lapinlahden Koneistuksessa ja Toolfacissa Iisalmessa. Ennen haastatteluja kartoitettiin kyselyllä opiskelijoiden näkemyksiä heidän saamastaan ohjauksesta, oppimismenetelmistä, osaamisen kehittymiseen liittyvästä palautteesta ja jaksamisesta. Tulosten perusteella laaditaan suositukset, miten opiskelijan ohjaamista ja pedagogisia ratkaisuja voisi kehittää.

Savonian onnistuneet satelliitit ja työelämäläheiset koulutukset poikivat lisää maakuntiin ja yrityksiin linkittyviä koulutuksia. Vuonna 2018 Toteemi-hanke on mukana Iisalmen sairaanhoitajakoulutuksen uuden työelämäläheisen digitalisaatiota hyödyntävän mallin kehittämisessä ja Poriin jalkautuvan bioanalyytikkosatelliitin rakentamisessa. Tähän mennessä koulutusten seurannassa ja arvioinnissa on hyödynnetty ohjausryhmätyöskentelyä, kyselyitä, haastatteluja ja itsearviointeja. Savonian Toteemin ToDo-osahankkeessa rakennetaan työelämäläheisten koulutusten arviointi- ja seurantamalli, jolla varmistetaan koulutusyhteistyön laatu ja vaikuttavuus.

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit