Fysioterapeututbildningen på Arcada utvecklar simuleringsundervisningen tillsammans med fysioterapiavdelningen vid Mejlans sjukhus

Av Anne Kokko, Arcada UAS

Fysioterapeututbildningen på Arcada går inför att med hjälp av simulering utveckla studerandes kompetens och handlingsberedskap inom akuta skedet av de mest vanliga sjukdomarna som kräver intensiv vård och tidigt påbörjad rehabilitering av hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar samt stroke.

Fysioterapiområdet är mycket brett och omfattande och möjligheterna till att avlägga praktiken under studietiden är många. Detta har lett till att dagens fysioterapeutstuderande avlägger praktiska studier på varierande ställen men också till att utexaminerade fysioterapeuter inte nödvändigtvis har praktiserat på sjukhus eller sett akuta skedet av fysioterapi- och rehabiliteringsprocessen.  Det är ändå viktigt att fysioterapeuterna har kompetens för att kunna arbeta vid alla skeden av rehabiliteringen. Detta gav initiativet till att påbörja simuleringsundervisningen och säkra denna kompetens.

Projektets framskridande

Eftersom simuleringsundervisningen inom fysioterapin är nytt och unikt, började projektet med att fysioterapilärarna på  Arcada gick EU-simuleringens handledarkurs. Dessutom var en fysioterapilärare till Högskulen på Vestlandet i Bergen, Norge, för att göra en benchmarking till deras nya simuleringscenter, där också fysioterapeuterna gör en del av sina praktiska övningar på.

Simuleringscentret på högskolan i Bergen ” SimArenan” är nytt, stort och använda tekniken avancerad. En fysioterapeut arbetar heltid på SimArenan. Till SimArenan hör också olika laboratorier, övningsutrymmen och testlaboratorier. Fysioterapeututbildningen använder i främsta hand övningsklasserna och lite själva simuleringsutrymmen. Simuleringen används främst för praktiska övningar, ss. assistering av förflyttning. Använda pedagogiken är ”learning by doing”. Det diskuterades att i framtiden kunna tillsammans utveckla simuleringen och simuleringspedagogiken för fysioterapeututbildningen.

Simuleringspedagogiken går ut på att jobba med case, patientfall. För att göra dessa patientfall verklighetstrogna och använda sådana fall som utvecklar bäst den kompetens som behövs inom den akuta  fysioterapin, får Arcada sina patientfall från Mejlans universitetssjukhus i Helsingfors, fysioterapiavdelning. Patientfallen är utarbetade av erfarna fysioterapeuter som vet vad som krävs av  att arbeta med patienter i akuta fasen, samt kunskap i att kunna arbeta på ett evidensbaserat sätt. Detta gav en strålande möjlighet till ett nära samarbete med universitetssjukhusets fysioterapiavdelning.Tre fysioterapeutstuderande påbörjade sina examensarbeten som teoretiska forskningsöversikter om evidensbaserad fysioterapi för patienter i det akuta skedet av respektive patientfall.

Nästa steg

Projektet framskrider med att den 1.12 kommer avdelningsskötarna från Helsingfors universitetssjukhuset fysioterapiavdelning med utarbetade patientfall. Under mötet fastslås patientfallen och tillsammans gör vi upp planerna om implementeringen. Efter detta förarbete inleder själva simuleringen i januari 2018

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit