Kirjoittajakutsu: UAS Journal 2/2018 – Työhön kiinnittyminen

AMK-lehti // UAS Journalin numeron (2/2018) teemana on työhön kiinnittyminen korkeakouluopinnoissa. Ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä alueen työelämälle; niiden opiskelijat toimivat erilaisissa projekti- ja harjoittelutehtävissä työpaikoilla opintojen aikana, osallistuvat uusien innovaatioiden kehittämiseen yhdessä työelämän edustajien kanssa ja tekevät työtä mm. rahoittaakseen opintojaan. Työelämäprojektit, harjoittelu ja omaehtoinen työssäkäynti opintojen aikana auttavat opiskelijoita kiinnittymään työhön, suunnittelemaan ja edistämään työuraansa. Useimmat opiskelijat myös työllistyvät valmistuttuaan opiskelupaikkakunnalleen tai sen lähistölle työpaikoille, jotka ovat tulleet tutuiksi opintojen aikana. Kaikki tämä edellä mainittu edellyttää toimivaa työelämäpedagogiikkaa, ohjausta ja yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä.

Teemanumeroon toivotaan eri näkökulmista esimerkkejä opiskelijoiden varhaisesta työhön kiinnittymisestä opetuksen ja myös TKI-toiminnan näkökulmasta. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä työhön kiinnittyminen on käytännön tasolla, eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi tapausesimerkit, haastattelut, tarinat ja esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.
Numeron 2/2018 aikataulu

  • Tarjoa artikkeliehdotusta sähköpostilla teemanumeron toimittajille (liisa.vanhanen-nuutinen@haaga-helia.fi) viimeistään viikolla 14 (huhtikuun alku)
  • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 16
  • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 18 (toukokuun alku)
  • Teemanumero ilmestyy viikolla 20

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!
Ystävällisin terveisin,
teematoimittajat
Liisa Vanhanen-Nuutinen
Yliopettaja

Hannu Kotila
Yliopettaja, projektipäällikkö

Kimmo Mäki
Yliopettaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit