Työn opinnollistaminen on Haaga-Heliassa Work & Study

Toteemin Haaga-Helian osahankkeessa työn opinnollistamisen hyvät käytänteet juurrutetaan osaksi kaikkia yksiköitä ja kokeillaan rohkeasti myös uusia toimintamalleja opintojen ja työn tekemisen integrointiin. Kutsumme työn opinnollistamisen kokonaisuutta jatkossa termillä Work & Study, joka kuvaa mielestämme hyvin työn opinnollistamisen perusajatusta, työn ja opintojen yhdistämistä ja luo toivottavasti yhteisen kielen opiskelijoiden, yrityselämän ja Haaga-Helian välille.  

Haaga-Helian vahvuudet ovat aiempina vuosina olleet erityisesti korkeakoululähtöisessä työn opinnollistamisessa, jossa opintojaksoja on nivottu yhteen onnistuneesti esimerkiksi yritysprojektien kautta. Work & Study –toimintamallissa fokus on kuitenkin opiskelija- ja yrityslähtöisessä työn opinnollistamisessa korkeakoululähtöisiä ratkaisumalleja kuitenkaan unohtamatta. Pidämme tärkeänä sitä, että kaikilla opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus opinnollistaa omaa työtänsä (tai harrastustoimintaansa) huolimatta siitä, missä organisaatiossa hän työskentelee. Opiskelijalähtöisessä Work & Studyssa työn opinnollistamisen prosessi pyritään muovaamaan samanlaiseksi koulutusohjelmasta riippumatta. Työpaikan näkökulmasta työn opinnollistaminen on mahdollisuus kehittää yrityksen toimintaa. Ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja voidaan kytkeä vastaamaan suoraan työpaikan ajankohtaisia kehittämistarpeita. Opinnot tuottavat yleensä myös normaalia arkityötä paremman tulosten dokumentoinnin työpaikan tarpeisiin. Yritykset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ohjaus- ja arviointityöhön, mutta päävastuu näistä toiminnoista säilyy edelleen oppilaitoksella.

Yrityslähtöisessä Work & Study –ajattelussa lähtökohtana on mahdollistaa Haaga-Helian yhteistyöyrityksille tapa kehittää henkilöstönsä osaamista tai rekrytoida Haaga-Helian opiskelijoita esimerkiksi trainee-tyyppisiin koulutuskokonaisuuksiin. Work & Studyn avulla yritys kasvattaa osaajia omiin tarpeisiinsa edistäen samalla opiskelijoiden tutkintotavoitetta. Yritys sitoutuu opiskelijan työskentelyn aikana tapahtuvaan opiskeluun esimerkiksi tarjoamalla tehtäviä, joissa kertyy uutta osaamista, suhtautumalla joustavasti opintojen suorittamiseen sekä rakentamalla johdonmukaisia urapolkuja rekrytoiduille opiskelijoille. Yhteistyöhön lähteneillä yrityksillä, rekrytoitavilla opiskelijoilla ja Haaga-Helialla on yhteinen tavoite: opiskelijan valmistuminen.
Yhtenä esimerkkinä yrityslähtöisestä Work & Studysta on yhteistyö rakennusalan jättiläisen YIT:n kanssa. YIT:llä on pitkät perinteet teknisten alojen korkeakouluyhteistyöstä, mutta viime syksystä alkaen yhteistyötä laajennettiin tradenomikoulutukseen. Haaga-Helia ja Metropolia ammattikorkeakoulut lähtivät mukaan pilotoimaan YIT Tradenomi –opintoja ja ensimmäinen ryhmä aloitti opintonsa YIT:llä marraskuun puolivälissä. YIT-ohjelmaan haki mukaan kaiken kaikkiaan noin 60 opiskelijaa, joista 14 pääsi mukaan ryhmään. YIT tarjoaa jokaiselle palkallisen harjoittelun ja tuen opintojen tekemiseen yrityksessä. Kevään aikana kaikki ryhmäläiset tekevät 5 op:n laajuisen YIT-opintokokonaisuuden, jonka kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan YIT:n liiketoimintaprosesseihin ja toimintatapoihin.
 

Työsuhdepäälliköt Timo Piili ja Sari Hagelberg toivottavat opiskelijat tervetulleeksi YIT:lle.

Toivottavasti tuleva vuosi tuo tullessaan uusia ja vähintään yhtä mielenkiintoisia avauksia Haaga-Helian Work & Study –kehittämistyöhön. Markkinointitoimenpiteet ovat jo kovassa vauhdissa, josta esimerkkinä on Haaga-Helian innovatiivisen viestintätiimin rakentama Work & Study –video:
https://vimeo.com/241877954/c92c38912f

Yhteyshenkilö: Alisa Pettersson, Haaga-Helia amk liiketalouden yksikkö

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit