Tapahtumissa oppimassa

Tapahtumissa oppimassa
 
Sami Heikkinen
Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalouden ja matkailun ala

Lahden ammattikorkeakoulu on osana Toteemi-hanketta kehittänyt tapahtumissa tapahtuvan oppimisen mallia. Syksyllä 2017 alkanut Tapahtumaväylä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua tapahtumiin työn tekemisen välineenä. Tavoitteena ei ole tehdä opiskelijoista tapahtuma-alan ammattilaisia vaan sen sijaan tutustuttaa opiskelijat tapahtumatyöskentelyyn ja auttaa heitä oivaltamaan millaisia mahdollisuuksia tapahtumat voivat heidän omalla alallaan tarjota. Tapahtuma voi toimia välineenä markkinoida omaa tuotetta, toimintaa tai agendaa. Tapahtuman avulla voidaan saa omat sidosryhmät sitoutumaan syvemmin toimintaan. Tapahtuma voi olla myös mahdollisuus tarjota viihteellistä tai ohjelmallista sisältöä. Mille tahansa toimialalle nämä voivat olla hyviä mahdollisuuksia hyödyntää tapahtumaa välineenä.
 
Tapahtumakokonaisuus jäsentää opintoja
Tapahtumaväylällä oppiminen tapahtuu tapahtumissa. Opinnot muodostuvat kolmesta 15 opintopisteen moduulista. Jokaisessa moduulissa on yksi viiden opintopisteen tietoperustainen osuus, jonka suoritettuaan opiskelijat voivat aloittaa tapahtumissa työskentelyn. Ensimmäisessä moduulissa opiskelijat työskentelevät erilaisissa tapahtumiin liittyvissä tehtävissä. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus nähdä tapahtumia monen eri vastuualueen näkökulmasta. Näin opiskelija oppii hahmottamaan, millaisista osa-alueista tapahtuman kokonaisuus rakentuu. Samalla opiskelijalle kirkastuu myös se, millä tapahtuman osa-alueella hän mieluiten työskentelisi.
 
Toisessa moduulissa opiskelija pääsee syventämään taitojaan valitsemallaan osa-alueella. Tässä vaiheessa hän saa vastuulleen jonkin tapahtuman osa-alueen. Hänen täytyy perehtyä oman vastuualueensa toimintaan ja suunnitella tähän alueeseen kuuluvat tehtäväkokonaisuudet. Sen lisäksi opiskelijan täytyy rekrytoida ja perehdyttää muut samaan tehtäväalueeseen tulevat opiskelijat. Näitä opiskelijoita pystytään hankkimaan Tapahtumaväylän ensimmäistä moduulia suorittavien opiskelijoiden joukosta. Jos opiskelija haluaa kehittää osaamistaan vielä pidemmälle, on hänen mahdollista edetä vielä kolmanteen moduuliin, missä hän voi kasvattaa vastuutaan edelleen.
 
Epätyypillisen oppimisrytmin haasteita
Tapahtumat tapahtuvat omalla rytmillään. Osa arkisin, osa iltaisin ja jotkin viikonloppuisin. Yhdessä tapahtumassa voi olla yhdestä kymmeneen opiskelijaa. Haasteeksi muodostuu opiskelijoiden ohjaaminen. Opettaja ei pysty olemaan läsnä kaikissa tapahtumissa. Ohjaamisen tukena on Tapahtumaväylällä päätetty kokeilla ExperienceFellow-sovellusta. Se on mobiilisovellus, johon opiskelija tekee tapahtumissa työskentelyään näkyväksi päiväkirjamaisina kirjauksina. Merkinnät siirtyvät reaaliajassa pilvipalveluun, josta ohjaavalla opettajalla on mahdollista käydä seuraamassa tehtävien edistymistä.
 
Kokemuksia mobiiliohjauksesta
Sovelluksen käyttö on lähtenyt liikkeelle positiivissa merkeissä. Kentältä reaaliajassa tulevat merkinnät antavat heti mahdollisuuden pureutua ongelmallisiin paikkoihin. Perinteisessä raportoinnissahan opiskelija on projektiluonteisen tehtävän jälkeen palauttanut loppuraporttinsa, josta on voinut lukea asioiden menneen pieleen mahdollisesti jo heti ensimmäiselle viikolla. Siinä tilanteessa ei pysty paljoa enää tekemään, vaan väistämättä kokemuksesta jää negatiiviset kokemukset pitkälle tulevaisuuteen.
 
Sovellus ei kuitenkaan palvele täysin ohjaukselle asetettuja vaatimuksia. Ohjaava opettaja pystyy lähettämään opiskelijoille 140 merkin mittaisia push-viestejä. Opiskelijan ei ole mahdollista vastata näihin viesteihin sovelluksen kautta. Niinpä pidemmät viestinvaihdot on tarpeen tehdä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Näitä välineitä käytettäessä viestit tallentuvat useampaan eri kanavaan. Tieto pirstaloituu ja kokonaiskuvan hahmottaminen muuttuu vaikeammaksi.
 
Toinen sovelluksen puute liittyy ohjaavan opettajan näkymään. Tästä näkymästä ei näe selvästi, mitkä kaikki merkinnät on jo olleet palvelussa aiemmin ja mitkä ovat tulleet edellisen tarkistuksen jälkeen. Joitain merkintöjä voi joutua siksi tarkastamaan uudestaan. Tähän menee ylimääräistä aikaa.
 
Kokonaisuudessaan mobiiliohjaus on vaikuttanut toimivalta ratkaisulta. Seuraavaksi Tapahtumaväylällä tutkitaan mahdollisuuksia löytää ratkaisuja edellä kuvattuihin haasteisiin. Näitä lähdetään ratkomaan tutkimalla mahdollisuutta luoda oma mobiilisovellus, jossa haasteet olisi otettu huomioon sovelluksen suunnittelun yhteydessä. Tuloksia tästä saadaan vielä Toteemi-hankkeen aikana.
 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit