Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakoulu-opinnoissa?

Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakoulu-opinnoissa? Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen aikaisesta työssäkäynnistä on selvitetty tuoreessa tutkimuksessa. Työtuntien määrä ja työtehtävien laatu vaikuttavat merkittävästi opintojen etenemiseen ja opiskelumotivaatioon. Yli 15 työtuntia viikossa vaikuttaa opintojen etenemiseen eri tavoin riippuen työn laadusta ja kuinka hyvin se vastaa opiskeltavaa alaa.

Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun korkeakoulututkimuksen ja pedagogiikan trio (Liisa, Hannu ja Kimmo) yhdessä Otuksen kanssa ovat tuottaneet tutkimuksensan kautta tuoretta tietoa autenttisen työn ja korkeakouluopintojen integraatioon haasteisiin.

Linkki Opetus-ja kulttuuriministerin uutiseen.

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit