Novias pushapp för studerande med kaos i kalendern

Dennis Bengs och Ulla Penttinen Yrkeshögskolan Novia

Novia on testannut ja kartoittanut applikaatio-vaihtoehtoja koostaakseen opiskelijainformaatiota yksittäisille opiskelijalle.  Sovelluksesta opiskelija saisi tietoa eri tietokannoista kerättyä tietoa omiin opintoihin ja opiskeluun liittyen, mm. edistyminen, koepäivät, ilmoittautuminen, valmistuminen jne. Sovellus sujuvoittaisi opiskelijan elämää, stressi vähentyisi ja työhön kiinnittyminen nopeutuisi.  Monen kokeilun ja tietosuojalakikompastelun kautta NOVIA testaa nyt riisuttua nettipohjaista NOVIA PUSHAPP mallia.

Novia utvecklar en applikation som meddelar att det är dags att anmäla sig till omtentamen

Novias pushapp är som kejsarens nya kläder – då vi började planera pushappen var visionerna enorma, nu har vi en avskalad version.Den ursprungliga tanken var att utveckla en applikation som kunde använda data från olika databaser och som automatiskt kunde skicka personliga meddelanden till studerande angående studier, studieframgång, tentamensdatum, inlämningsdatum, anmälningsdatum och annat som aktiverar och motiverar till studier. Idén var att appen skulle hjälpa studerande att organisera sina studier och sitt studieliv så att deras välbefinnande, studiemotivation och studieframgång skulle öka. Målet var att få studerande att göra saker i tid, bli fortare utexaminerade och komma ut i arbetslivet.

Eftersom den ursprungliga idén inte kunde genomföras, dataskyddsförordningen GPDR hindrar denna typ av dataanvändning från studieregister o.d., bestämde vi oss för en enkel pushapp för automatiska meddelanden till studerande. Vi har provat tre olika pushappar med olika goda och dålig sidor. En mobilapp går att laga exakt som man vill ha den, men är svår att publicera på alla mobila plattformar och kräver mycket underhåll. Den officiella Moodleappen stöder även pushappmeddelanden, men de är relativt begränsade och själva appen har ett onödigt komplicerat användergränssnitt. En webapp är lätt att utveckla men stöds inte av alla plattformar ännu och det kan vara svårt att få meddelanden att synas exakt som man vill. Vi har inte prövat någon existerande mobil pushapp, eftersom de vi har undersökt har haft otillräckligt skydd av användardata.

Nu jobbar vi på en webpushapp som använder sig av molntjänsten Heroku. Appen är mycket enkel och energisnål, den innehåller endast det väsentliga. Då man går in på pushappens internetsida blir man prenumerant. Man kan avsluta prenumerationen när som helst. Pushappen samlar inga användarnamn och som administratör ser man endast antalet prenumeranter. På PC och Mac visas pushmeddelanden medan webbläsaren körs. Vi testar nu herokupushappen med studerande. De som fått den att fungera har varit nöjda, men funktionen är fortfarande en utmaning. Pushappen fungerar t.ex. inte ännu i Apple-apparater. Arbetet med pushappen fortsätter. Vi vet att den inte kommer att bli revolutionerande, men om den är till hjälp för en del av studeranden är vi nöjda.

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit