Yksilöllisyyttä ja joustavuutta Master-opintoihin opinnollistamalla

Kirsti Kehusmaa

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien Master-opiskelijoiden työ ja opiskelu kietoutuvat yhteen monella eri tasolla: opinnäytetyötä tehdään työelämän kehittämistehtävänä yleensä omalle työnantajalle ja suuri osa opinnoista sisältää omaan työhön tai työyhteisöön integroituvia oppimistehtäviä. Työelämään tiiviisti kiinnittyvissä Master-opinnoissa on runsain mitoin mahdollisuuksia opinnollistamiseen.

Master-opiskelijat muodostavat varsin heterogeenisen opiskelijaryhmän. Heillä on yksilöllisiä osaamistarpeita, joihin kattavinkaan koulutustarjonta ei pysty vastaamaan. Osa tarvitsee omassa työssään tai kehittämishankettaan varten erityisosaamista. Myös työurallaan uutta suuntaa hakevat tai yrittäjäksi aikovat hyötyvät räätälöidyistä oppimisratkaisuista. Ruuhkavuosiaan elävät Master-opiskelevat tarvitsevat toisaalta myös joustoa opintoihinsa: työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen ei suju aina malliopinto-ohjelman mukaan. Opinnollistaminen on oiva ratkaisu näihin tarpeisiin. Lisäksi opinnollistaminen soveltuu hyvin korkeakoulun TKI-hankkeissa suoritettaviin opintoihin ja edesauttaa näin opetuksen ja TKI-toiminnan integroitumista.

Käytännön työssä on osoittautunut, että opettajan voi olla vaikea nähdä eroa opintojakson tavanomaisen, työelämään jo vahvasti perustuvan suoritustavan ja opinnollistamisen välillä. Opettaja saattaa kokea opinnollistamisen myös erityisen työllistävänä opetusmuotona, jos opinnollistamisen edut eivät ole riittävän selkeitä.

Haaga-Helian Master-koulutuksia koskevassa, vuonna 2019 voimaan astuvassa uudessa opetussuunnitelmassa on pyritty mahdollistamaan monialaiset, yksilölliset ja joustavat opintopolut. Opinnollistamista edistetään liittämällä jokaiseen suuntautumisvaihtoehtoon ”joustava” opintojakso, joka toimii alustana niin opinnollistamiselle, TKI-toiminnan integroinnille opetukseen kuin suuntautumiseen liittyvien ajankohtaisten teemojen käsittelylle.

Varsinaiset suuntautumisopinnot on suunniteltu ja ne myös toteutetaan opettajatiimien toimesta kokonaisuuksina. Samat opettajatiimit vastaavat omaan suuntautumiseensa liittyvien opinnäytetyöryhmien ohjauksesta. Uusi opetussuunnitelma ja tiimiopettajuuuteen perustuva organisoituminen edesauttavat opiskelijan yksilöllisen oppimispolun suunnittelua ja opintojen opinnollistamista jopa laajempana kokonaisuutena. Eräät suuntautumisista, kuten esimerkiksi yrittäjyyden suuntautuminen, tuottavat jo lähtökohtaisesti mainiot opinnollistamisen puitteet.

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit