Målfokusering och framgång inom Novia Music Profile

Bettina Backström-Widjeskog, överlärare och projektansvarig,Yrkeshögskolan Novia

Vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad utbildas studerande inom konst- och kulturområdet. Inom kulturbranschen krävs det, oftare än inom andra branscher, ett entreprenöriellt mindset för att skapa sig en utkomst på sitt yrke. För att lyckas som företagare krävs, förutom en produkt som folk vill köpa, bland annat kontakter, kunnande och målmedvetet, modigt arbete.

Hur kan vi utveckla utbildningen så att studerande kan jobba målmedvetet och modigt? Hur får vi studerande ansvariga för sina studier? Hur kan vi skapa förutsättningar för att de redan under högskoletiden ska kunna utveckla sin egen profil och arbeta för att nå sina drömmar? Om detta handlar projekt Novia Music Profile. Pilotprojektet pågick under läsåren 2016-2018. Målsättningen var att ge de studerande en möjlighet att satsa på sin dröm inom ramen för sina studier till musiker/musikpedagog så att övergången till arbetslivet kunde ske obemärkt.

Tack vare spetsprojektet Toteemi där fokus ligger på arbete, kompetens och karriär, skapades möjligheter att undersöka projektdeltagarnas uppfattningar av nyttan och det pedagogiska  upplägget i projektet. Detta med syftet att tydliggöra och motivera dimensionerna i denna  pedagogiska modell för att kombinera högskolestudier och karriärbygge, där fokus ligger på utvecklingen av ett entreprenöriellt mindset, målmedvetenhet och ansvarstagande. Studien lyfter fram och diskuterar dimensioner i det pedagogiska upplägget ur ett studerandeperspektiv. Det är studerandes röster kring vad de uppfattar som värdefullt för såväl den personliga som den professionella utvecklingen i denna coachande pedagogiska modell som får höras och deras uppfattningar av vad det är som gör att ”skoltänket” minskar, så att avståndet mellan utbildning och arbetsliv försvinner.

Ur de resultat, som ännu är preliminära, lyfter studerande bland annat fram tre centrala dimensioner: ”team”, ”time” och ”talk”.

”Team” utgår från gruppen och den gemenskap som skapas i den och som motiverar och sporrar till engagemang och ansvarstagande. Teamet stöttar, utmanar och uppmuntrar. I teamet skapas en större förståelse för branschen när samtliga delar med sig av sina framgångar och nederlag och gruppen stöds av coachen.

”Time” ger de studerande tid och frihet att definiera och jobba för att uppnå sin dröm, att identifiera vad det är de vill göra, att ”hitta sin grej”, att ”djupdyka i sig själv”. Time ger dem också tid att skapa sina egna scheman och gå ut i arbetslivet och göra det de ska göra för att nå sina mål, ta kontakt med personer som kan hjälpa dem framåt och skapa nätverk.

Genom ”talk” har de målmedvetet fått kommunicera, reflektera och konkretisera sina målsättningar och steg för att nå dem. De har delat sina reflektioner kring vilka kompetenser de behöver för att nå sina mål och de har gett varandra feedback.

Team, time och talk har medfört en större känsla av seriöst engagemang, en känsla av att ”nu jobbar jag på riktigt för att nå mitt mål”. Studerande uttrycker att de tack vare Novia Music Profile har kunnat tvätta bort Jante, fått större självförtroende, självsäkerhet och självinsikt. Den pedagogiska modellen har under detta läsår använts i inom hela musikutbildningen i mindre skala så att team och talk har tillämpats i veckovisa coachtillfällen varje måndag förmiddag.  

 

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit