Vertaisarviointi nostaa esiin 3AMK-liittouman parhaat käytännöt

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia muodostivat vuoden 2017 alussa 3AMK-liittouman, joka on luonut suomalaiseen korkeakoulukenttään ainutlaatuisen tavan luoda uutta osaamista. Toimintaa rakennetaan valituilla alueilla ilman hallinnollisia rakenteita, ketterästi kokeillen ja opiskelijoiden tarpeita tarkkaan kuunnellen. Kaiken ytimessä on työelämän murros, jossa uutta työtä syntyy perinteisten toimialojen leikkauskohtiin. 3AMK vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin yhdistämällä luovasti kolmen korkeakoulun asiantuntijuutta yli koulutusalojen.

Yhteistyö jatkuu jo kolmatta vuotta, ja on ilahduttavaa huomata, että liittouman toiminta kehittyy koko ajan myös orgaanisesti, ilman ylätason ohjausta. Korkeakoulujen toimijat löytävät luontevasti toistensa luo arkityön äärellä. Pedagogisia käytäntöjä siirtyy koulutusalalta toiselle, korkeakoulurajat ylittäen. Liittoumassa on noussut tarve tehdä näitä erinomaisia käytäntöjä paremmin näkyväksi ja levittää niitä koko liittouman asiantuntijoiden kesken.
Tähän tarpeeseen löytyi vastaus hyvin läheltä. Kaikki kolme korkeakoulua ovat toimijoina Toteemi-hankkeessa, joka tarjoutui kehittämisalustaksi korkeakoulupedagogisille käytännöille. Koska Toteemi-hankkeen tavoitteena oli joka tapauksessa tuottaa osahankkeiden välillä vertaisarvioinnin prosessi, päätettiin tässä kohtaa lyödä hynttyyt yhteen 3AMK:n ja Toteemin kesken. Kolme korkeakoulua toimivat Toteemin vertaisarvioinnissa omana trionaan.

Työ alkoi itsearvioinnilla. Itsearvioinnissa käytiin arvioiden läpi oman korkeakoulun keskeisiä työelämäläheisiä pedagogiikan käytäntöjä. Aineistoa kerättiin pääasiassa ryhmähaastatteluina, joihin osallistui opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia eri aloilta. Aineiston pohjalta laadittiin korkeakoulukohtaiset itsearviointiraportit. Tämän jälkeen kolmen korkeakoulun itsearvioijat kokoontuivat itsearviointipajaan, jossa yliopettaja Kimmo Mäen ohjauksella, rasteilla navigoiden, tehtiin parhaita pedagogisia käytäntöjä näkyviksi ja laadittiin teesejä työelämäpedagogisten käytäntöjen edistämiseen 3AMK:ssa. Työpajatyöskentelyssä käyty keskustelu oli erittäin hedelmällistä ja antoi uusia näkymiä pääkaupunkiseudun kasvua kehittävään korkeakoulupedagogiikkaan sekä monialaiseen yhteistyöhön korkeakoulujen välillä. Työpajan jälkeen jokainen korkeakoulu antoi vielä naapurikorkeakoululle kirjallisen palautteen tehdylle itsearvioinnille.

Korkeakoulujen osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, ja pedagogista kehittämistyötä tullaan jatkamaan vertaisarviointiprosessin jälkeenkin. Seuraavaksi on vuorossa hyvien käytäntöjen levittäminen laajemmalle yleisölle. Toteemi-hanke on mukana 3AMK:n Osaamiskekkereillä, joilla liittoumassa kertynyttä osaamista jaetaan yhteisellä foorumilla, johon kutsutaan mukaan koko henkilöstö. Korkeakoulujen työelämäläheinen pedagogiikka saa uusia ulottuvuuksia, kun yhdellä alalla jo toimivia käytäntöjä kokeillaan ja sovelletaan luovasti uusilla aloilla.

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit