Tule ja Parasta seminaarin puheenvuoroja - Joonas Mikkilä

Tule ja Parasta seminaarin puheenvuoroja, osa 1. Suomen Yrittäjien Joonas Mikkilä aloitti esityksensä havainnollistamalla yrittäjien määrän huimaa kasvua Suomessa. Hän toi seminaariin raikkaan näkökulman yrittäjyyden ja työelämän puolesta. Teeseissään hän toi näkyville kaikki korkeakoulujen ajankohtaisten muutosten ydinteemat.

Teesit:

  1. Korkean osaamisen perusta on humaniikassa. Sitä mukaan, kun robotiikka kehittyy, valjastamme käyttöön ihmisen inhimillisen pääoman, kuten kulttuurisen ketteryyden ja kriittisen ajattelun.
  2. Osaamista kehitetään syklisesti. Lineaarisen opintoputken sijaan osaamista kartutetaan läpi elämän ja sitä myös tunnustetaan.
  3. Osaamista rakennetaan ekosysteemeissä. Koulut ja oppilaitokset eivät ole erillisiä saarekkeita, vaan ovat osa oppijan verkostoa, johon kuuluvat mm. työpaikat ja harrastukset.
  4. Pedagoginen osaaminen moninaistuu. Opettajan tehtäviä voivat olla myös mm. oppimisympäristöjen muotoilu sekä oppimisteknologian asiantuntijuus.

Joonas Mikkilän koko esitys tallenteena ja esitysmateriaali löytyvät täältä

Kirjoittaja ja valokuva: Henni Aaltonen, Haaga-Helia AOKK

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit