Tule ja Parasta puheenvuoroja - Sami Heikkinen

Tule ja Parasta seminaarin puheenvuoroja, osa 4. Lahden Ammattikorkeakoulun lehtori Sami Heikkinen esitteli Toteemin osahankkeen ”Tapahtumatuotannossa oppimassa” tuloksia. Tavoitteita olivat mm. tarjota vaihtoehtoinen opintopolku tapahtumatuotannossa tapahtuvaan työssäoppimiseen, kiinnittää opiskelijoita jo varhain opintojen aikana työmarkkinoille ja varmistaa opiskelijoiden hyvinvointi työelämäprojekteissa.

Heikkinen kertoi, että olennaista on hyvin toimiva ”linkki” LAMK Events työelämän ja opiskelijoiden välillä. LAMK Events reagoi työelämän tarpeisiin ja ohjaa opiskelijoita tapahtumatuotantoon. Kaikissa projekteissa keskeistä on opiskelijoiden oppiminen ja osaamisen kehittäminen. Opettajat voivat olla yhteydessä monenlaisissa tapahtumissa oleviin opiskelijoihinsa esim. Whatsappin avulla ja opiskelijat dokumentoivat oppimistaan. Valmiita malleja arviointiin ja toteutukseen syntyi, mm. ympärivuotisen tapahtumaosaamisen opiskelun ”Hop on” -malli.

 

Julius ja Niki hyödynsivät tapahtumaopinnoista saamansa kokemuksen ja perustivat tapahtuma-alan yrityksen Lue lisää

LAMKin osahankkeen esitys

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit