Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helian Toteemi-tiimi tekee tutkimusyhteistyötä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) kanssa. Yhteistyö mahdollistaa ammattikorkeakoulutuksen ajankohtaisten seuranta-aineistojen (Opiskelijabarometri, Amkista uralle -aineisto ja Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely) hyödyntämisen ja tulosten jakamisen käytettäväksi osahankkeiden tutkimusnäyttöön perustuvassa kehittämistyössä. Tutkimustietoa tuotetaan työn ja opiskelun yhteensovittamisesta, opiskelijahyvinvoinnin ja osallisuuden nykytilasta, hyvinvoinnin eroista eri elämäntilanteissa opiskelevilla, sekä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden kokemuksista työssä tarvittavasta osaamisesta.

Lisätietoja:
Liisa Vanhanen-Nuutinen, liisa.vanhanen-nuutinen@haaga-helia.fi

Eurostudent Thematic Review
Eurostudent Student employment presentation Berlin 2018 ppt-esitys
EUROSTUDENT VI –tutkimuksen artikkelisarja: Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakouluopinnoissa?
VPL Biennale 2019 (https://vplbiennale.org/) https://vplbiennale.org/berlin-declaration-on-validation-of-prior-learning/
NordYrk 2019


Yhteistyökumppanit