Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Haaga-Helia)

Kuvaus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa työn opinnollistamista kutsutaan nimellä Work & Study ja tämän ajattelutavan taustalla on tarve paitsi löytää yhteinen ymmärrys työn opinnollistamisen käytänteistä, myös luoda haagahelialainen konsepti työn ja opintojen integrointiin. Haaga-Helian vahvuudet ovat aiempina vuosina olleet erityisesti korkeakoululähtöisessä työn opinnollistamisessa, jossa opintojaksoja on nivottu yhteen esimerkiksi yritysprojektien kautta. Uudessa Work & Study –toimintamallissa fokus on opiskelija- ja yrityslähtöisessä työn opinnollistamisessa.

Tavoitteet
Haaga-Helian osahankkeen tavoitteet

  1. Testataan yksikkörajat ylittävien pilottien kautta työn opinnollistamisen uusia käytäneitä.
  2. Luodaan haagahelialainen prosessi työn opinnollistamiseen ja viedä eteenpäin Work & Study -konseptointia.
  3. Kehitetään Haaga-Helian toimijoiden työelämäpedagogiikkaa.
  4. Verkostutaan kansainvälisesti.

Toteutus

Pilotti 1: PROJEKTIMUOTOISEN OPISKELUN OPINNOLLISTAMINEN. Porvoon Campuksella on aloitettu uusi opetussuunnitelma keväällä 2017. Tämä opetussuunnitelma perustuu osaamisiin eli kompetensseihin, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Oppiminen toteutuu sitoutumalla aitoihin ja konkreettisiin projekteihin. Tämän pilotin tavoitteena on luoda malli opiskelijan projektimuotoisen opiskelun opinnollistamiseen ensimmäisen lukukauden tasolla. Jos opiskelija jostain syystä ei pysty osallistumaan täysipainoisesti opiskeluun, luodaan hänelle mahdollisuus tehdä se itsenäisesti työssä oppien.

Pilotti 2: YRITTÄJÄOPO. StartUpSchoolin pilotin tavoitteena on auttaa yrittäjäopiskelijoita yhdistämään opinnot ja työn konkreettisesti.  Tätä kautta pyritään yrittäjäopiskelijoiden opintojen etenemisen edistämiseen, yrittäjäopiskelijoille sopivien henkilökohtaistetumpien polkujen rakentamiseen sekä opiskelijoiden omien yritysten toiminnan tukemiseen. Yrittäjäopon olennaisin tehtävä on kertoa yrittäjäopiskelijalle mahdollisuuksista, joita Haaga-Helia tarjoaa, sekä auttaa opiskelijaa ymmärtämään opiskelun ja yrittäjyyden yhdistämisen hyödyt.  

Pilotti 3: OPI TYÖSSÄ! Haaga-Helian ja Espoon kaupungin yhteispilotissa korkeasti koulutetut työttömät työnhakijat tekevät harjoittelun aikana opintokokonaisuuden Haaga-Helian liiketalouden tarjonnasta. Opiskelussa yhdistyy työn ja opintojen integraatio sekä työpaikkaa että opiskelijaa hyödyttävällä tavalla. Opiskelun kohteeksi valikoitui innovointi-, analysointi ja digitaalista liiketoimintaosaamista yhdistävä opintokokonaisuus.

Pilotti 4: YIT-OPINNOT. YIT tarjoaa Haaga-Helian ja Metropolian toisen ja kolmannen vuosikurssin liiketalouden ja tietotekniikan tradenomiopiskelijoille mahdollisuutta opiskella YIT-opinnoissa, joiden aikana opiskelija pääsee yhdistämään työssäkäynnin ja opinnot. Tiivis yritysyhteistyö tukee opiskelijoiden ammatillista kehittymistä ja mahdollistaa teoriatiedon luonnollisen nivoutumisen käytännön työtehtäviin. YIT on tehnyt vahvaa yhteistyötä tekniikan kouluttajien kanssa, mutta nyt ohjelmaa laajennetaan myös liiketalouden osaajiin.

Tulokset videona

Yhteyshenkilöt

Liiketalouden yksikkö: Alisa Pettersson alisa.pettersson@haaga-helia.fi
Elämys- ja hyvinvointitalouden yksikkö (Haaga): Marjaana Mäkelä, marjaana.makela@haaga-helia.fi
Elämys- ja hyvinvointitalouden yksikkö (Porvoo): Maria Ruohtula, maria.ruohtula@haaga-helia.fi
StartUpSchool: Elina Iloranta, elina.iloranta@haaga-helia.fi

 


Yhteistyökumppanit