Kehittämiskorit

Toteemin kehittämistyö toteutuu kolmessa kehittämiskorissa. Kukin kehittämiskori muodostaa oman yhteisön, jossa yhteiskehittelyn kautta tuotetaan uusia ratkaisuja.
Kehittämiskorit kokoontuvat seminaarien yhteydessä. Korkeakoulut sitoutuvat tuottamaan ja jakamaan toimivia ratkaisuja kehittämiskorin sisällä ja korien välillä.

Joustavasti työssä

Kehittämiskorin osahankkeiden tavoitteena on kehittää ajasta ja paikasta  riippumatonta opiskelua rakentamalla joustavia opintopolkuja ja mahdollisuuksia ympärivuotiseen opiskeluun. Osana kehittämiskorin toimintaa tutkitaan, miten opiskelijoiden muualla kuin korkeakouluissa tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä integroidaan opintoihin.

Osaamista työstä ja työhön

Kehittämiskorin osahankkeiden tavoitteena on kehittää työelämän ja korkeakoulutuksen vuorovaikutusta ja vahvistaa opiskelijoiden roolia korkeakoulun ja työelämän yhteistyössä ja työelämän kehittämisessä.
Osana kehittämiskorin toimintaa levitetään tutkimuslähtöistä tietoa opiskelijoiden työllistymisestä, urapoluista ja yrittäjyyspoluista, kehitetään yhteiskehittelyyn perustuvia työelämähankkeita ja alumniverkostojen hyödyntämistä osaamisen arvioinnissa.

Hyvinvointi työssä oppimisessa

Kehittämiskorin tavoitteena on kehittää työelämälähtöistä opiskelijaohjausta yhteistyössä työelämän, opiskelijajärjestön ja opiskelijakuntien kanssa. Osana kehittämiskorin toimintaa kartoitetaan opiskelijahyvinvoinnin haasteita ja hyviä ohjauskäytänteitä työssä oppimisessa sekä tutkitaan opiskelijayhteisön ja tutoroinnin tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijaohjauksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

 


Yhteistyökumppanit