Lahden ammattikorkeakoulu (Lamk)

Kuvaus
Tapahtumatuotannossa oppimassa –osahankkeen tavoitteena on rakentaa, pilotoida ja arvioida väyläopintoja tukeva toimintamalli, joka ottaa huomioon sekä elinkeinoelämän että opiskelijan tarpeet. Toimintamallin kehittämisellä pyritään varmistamaan opiskelijalle laadukas kokonaisvaltainen tapahtumatuotannon työssäoppimiskokemus ja samalla rakentamaan entistä tiiviimpää, tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa yhteistyömallia tapahtumatuotantoon ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän välille.

Tavoitteet
•    tarjota vaihtoehtoinen opintopolku tapahtumatuotannossa tapahtuvaan työssä oppimiseen
•    luoda edellytykset tapahtumaväylän opintojen sujuvaan etenemiseen
•    mahdollistaa tapahtumaosaamisen ympärivuotinen ja joustava (hop on) opiskelu
•    mahdollistaa opiskelijoiden varhainen kiinnittyminen opintojen aikana työmarkkinoille
•    kehittää työssä tapahtuvan oppimisen arviointiosaamisen käytäntöjä ja projektien ohjausta
•    varmistaa opiskelijan hyvinvointi työelämäprojekteissa tapahtuvassa työssäoppimisessa

Toteutus
Osahankkeen toteutuksessa kehitetään monialainen ja työelämälähtöinen tapahtumaosaamiseen keskittyvä Tapahtumaväylä. Väyläopintojen ideana on kehittää joustavia oppimisväyliä opiskelijoiden yksilöllisten valintojen ja tavoitteiden mahdollistamiseksi sekä luoda vaihtoehtoisia opintopolkuja työssä oppimiseen ja työmarkkinoille kiinnittymiseen jo opintojen aikana. Väyläopinnot koostuvat kolmesta 15op laajuisesta moduulista ja niiden aikana opiskelijat pääsevät työskentelemään esimerkiksi kulttuuri-, liikunta-, urheilu-, messu- tai yritystapahtumissa.

Eteneminen
Tapahtumaväylän moduulit ja tapahtumaosaamisen rakentuminen:

Crew – ensimmäinen toteutus syksyllä 2017
työskentely tapahtumissa - opiskelija toimii erilaisissa tapahtumatehtävissä havainnoimassa ja kokemassa käytännön kautta erilaisia tapahtumaprosesseja

Backstage - ensimmäinen toteutus keväällä 2018
tapahtumien suunnittelu - opiskelija suunnittelee käytännön työelämälähtöisen tapahtuman toteutuksen huomioiden kaikki tapahtumatuotannon osa-alue

Access All Areas – ensimmäinen toteutus syksyllä 2018
tapahtumien toteuttaminen - opiskelija toteuttaa tapahtumatuotannon kokonaisprosessin ja laadukkaan tapahtumakokemukset todellisessa työelämätilanteessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kumppanit
Työelämäkumppaneina ovat Lahden alueen tapahtumajärjestäjät.

Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen tuloksena syntyy kuvaus väyläopintojen toimintamallista ja prosesseista, kuvaus tapahtumaosaamisen oppimispolusta, tapahtumatuotannon yhteistyöverkosto, tapahtumaosaajan osaamiskartta ja osaamisen arviointimalli, työssäoppimisen hyvinvoinnin arviointimalli ja työssäoppimisen hyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä sekä tapahtumaosaajapankki LAMK Event Crew.
Tulokset videona

Yhteyshenkilö:
Marjo Leppä, Projektipäällikkö, Tapahtumatuottaja
p. 044 708 1316, marjo.leppa(@)lamk.fi

 

 

 

 


Yhteistyökumppanit