YhteisTyö antaa ja kantaa – Kokemuksia työelämäläheisestä oppimisesta Toteemi-hankkeessa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Kouvolan kampuksella järjestettiin 13.11. koulutus-iltapäivä, jonka pääteemaksi nostettiin työelämäpedagogiikka. Tilaisuus oli samalla Xamkin Toteemi-hankkeen päätöstilaisuus, jossa kerrottiin osatoteutuksen toiminnasta ja tuloksista. Xamkin kokeilut hankkeessa vahvistivat yhteistyön merkityksen työelämäläheisessä oppimisessa.

In Finnish

Sivut

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?

Meidät löydät myös Facebookista  facebook.com/amktoteemi

Toteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


Yhteistyökumppanit