Tule ja Parasta puheenvuoroja - Sami Heikkinen

Tule ja Parasta seminaarin puheenvuoroja, osa 4. Lahden Ammattikorkeakoulun lehtori Sami Heikkinen esitteli Toteemin osahankkeen ”Tapahtumatuotannossa oppimassa” tuloksia. Tavoitteita olivat mm. tarjota vaihtoehtoinen opintopolku tapahtumatuotannossa tapahtuvaan työssäoppimiseen, kiinnittää opiskelijoita jo varhain opintojen aikana työmarkkinoille ja varmistaa opiskelijoiden hyvinvointi työelämäprojekteissa.

In Finnish

Sivut

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työnteko ja opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Miten työpaikka voisi saada opiskelevan asiantuntijan opinnoista suoraan hyötyä työpaikan omaan kehittämistyöhön? Miten korkeakoulu voisi hyödyntää asiantuntijatyötä tekevän opiskelijan osaamista osana opiskelua ja edistää hänen valmistumistaan?

Meidät löydät myös Facebookista  facebook.com/amktoteemi

Toteemi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


Yhteistyökumppanit