Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)

Tarvekuvaus
Opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet omien opintojensa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa jäävät tutkimusten mukaan vähäiseksi. Korkeakouluopiskelijat tarvitsevat myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea opinnoissaan. Uraohjauksen keskeinen merkitys nousee esiin työelämään siirtymistä edistävien menettelytapojen ja yhteistyökäytänteiden kehittämistarpeiden kautta.

Tavoitteet

Oamkissa keskitytään erityisesti opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelijoiden osallisuuden edistämiseen sekä kehitetään yhteistyössä Oamkin kehittämisryhmän kanssa HOPS- ja HOT-prosessia työelämään kiinnittymistä tukevaksi.

Toteutustapa

Alkukartoitus opiskelijahyvinvoinnin haasteista ja hyvinvointia tukevista käytänteistä eri aloilla työelämälähtöisessä oppimisessa.

Opiskelijan ääni esiin -työpaja OSAKOn edustajille keväällä 2018.
Opiskelijahyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kampuskiertue Oamkin henkilöstölle ja opiskelijoille keväällä 2019.

HOPS- ja HOT –prosessien yhteydessä kehitetyn urasuunnittelun työkalun levittäminen ja juurruttaminen yhteistyössä organisaation opiskelijoille ja henkilöstölle keväällä 2019 - syksyllä 2019.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Oamkin kampusopojen ja sisäisen kehittämisryhmän sekä opiskelijakunta OSAKON toimijoiden kanssa.

Tulokset

Tulokset näkyvät opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja työuran tavoitetietoisuuden lisääntymisenä sekä osallisuuden ja toimijuuden tunteen vahvistumisena ja hyvinvoinnin lisääntymisenä. Korkeakoulujen henkilöstön osaaminen kehittyy ja opiskelijoiden työllistymisvalmiudet ja työllistyvyys opintojen jälkeen parantuvat. Ohjauksen tueksi on luotu vuorovaikutuksellinen toimintamalli opiskelijoiden henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseksi sekä oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi työllistymisvision näkökulmasta.

Tulokset videona

Yhteyshenkilöt

Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu      
 
Ammatillinen opettajankoulutus
Erja Kotimäki, erja.kotimaki(at)oamk.fi, p. 050 588 4871
Laura Halonen, laura.halonen (at)oamk.fi, p. 050 360 9516
Päivi Haapakoski, paivi.haapakoski(at)oamk.fi, p. 040 141 5163
Raisa Aine, raisa.aine@oamk.fi, p. 040 593 7324

 


Yhteistyökumppanit