Perustiedot

Rahoitus: 2 557 286 € (OKM 1 790 100 €)
Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Hannu Kotila
Avustuksen käyttöaika: 1.1.2017 – 31.12.2019

  • luodaan tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä ja työllistyvyyttä.
  • vahvistetaan korkeakoulun ja työelämän välistä yhteiskehittelyä, jossa opiskelijat oppivat ja työelämä sekä korkeakoululuopetus uudistuvat
  • tuotetaan alumniverkostoja hyödyntämään työssä tapahtuvan osaamisen arvioinnin käytäntöjä
  • kehitetään työssä oppimista osaksi korkeakouluopiskelua: työn opinnollistamisen ratkaisut, kuten opinnollistamissopimusmallit
  • varmistetaan (myös digitaalisia ratkaisuja) työelämä-, ohjaus- ja arviointiosaamista vastaamaan paremmin työelämän haasteisiin
  • levitetään tutkimuslähtöistä tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä, työllistymisestä ja työllistyvyyteen yhteydessä olevista tekijöistä, ja hyvistä työelämän ja korkeakoulun yhteistyön käytännöistä
  • verkotutaan kansainvälisesti tutustumalla eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin ja lisätään näin kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
  • levitetään hyviä käytäntöjä

Yhteistyökumppanit