Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk)

Kuvaus
Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutetussa tutkintouudistuksen prosessissa on osoittautunut ensiarvoisen tärkeäksi kehittää pysyväluonteinen, jatkuvuuden takaava toimintamalli, jossa koulutettava osaaminen liittyy kiinteästi työelämän osaamistarpeeseen ja kehittyy sen mukana ja sitä tukien yhteistyötä tekemällä. Työelämäläheisyys opinnoissa edellyttää korkeakouluopettajien sitoutumista sen toteuttamiseen. Opettajat ja korkeakoulu tarvitsevat työnsä tueksi uudenlaista toimintamallia, jolla työelämän kanssa tehtävää yhteistä työtä ja opiskelijalähtöistä opetusta kehitetään ja toteutetaan. SAMKin osahanke palvelee tätä tarkoitusta.

Tavoitteet

  • opiskelijalähtöinen ja joustavan etenemisen opinnoissa tarjoava korkeakoulutus
  • alakohtaisen työllistymisen tukeminen
  • opettajien työelämäyhteyksien lisääminen ja työelämäosaamisen kehittyminen
  • korkeakoulupedagogiikan ja oppimisen toimintaympäristökäsityksen uudistaminen

Toteutus
Kehittäminen tapahtuu osaajapooleissa, joihin nimetään vastaavat opettajakehittäjät.

Eteneminen

Osahankkeen aloitusseminaari järjestettiin 19.9.2017. Keskeiset kehittämistoimet on ohjattu hankkeessa osaajapoolityön kautta. Kaksi keskeistä toimea ovat olleet asiantuntijaopettajien yhteistyölle perustuva osaajapoolitoiminta sekä työn opinnollistamisen toteutusten menetelmien kehittäminen.

Hankkeen aikana on järjestetty verkostomaisen toiminnan koulutus, tekijänoikeuskoulutusta ja osaamisperustaisen arvioinnin seminaari. Syksyllä 2018 mallinnettiin osaajapoolitoiminta SAMKissa. Vuosille 2018–2019 ajoittuvat hankesuunnitelman mukaiset kehittämistoimet, kuten näyttöpäiväkokeilu ja erityisesti työelämän opinnollistamista koskevan tietoisuuden seminaari Onko teillä töissä SAMKin opiskelija – onnistuuko opinnollistaminen?

Kumppanit
Hankkeessa kumppanina ovat SAMKin opiskelijajärjestö SAMMAKKO ja SAMKin Digiope-hanke.

Tulokset

  • Tulokset ja vaikutukset näkyvät käytännön työn kehittymisenä:
  • Opettajan pedagoginen osaaminen oppimisen ohjaajana ja valmentajana kehittyy
  • Opettajien työelämäverkostot vahvistuvat ja työelämä oppimisympäristönä vakiintuu osaksi korkeakoulun pedagogista työtä
  • Osaajapoolit tuottavat ennakointiin ja asiantuntijasubstanssiin pohjautuvaa, opiskelijalähtöistä koulutusta ja jatkuvuuden osaamisen kehittämiseen tutkinnoissa ja opetussuunnitelmissa
  • Tuloksena ovat vaihtoehtoiset toteutukset, joustavat opintopolut, näyttötoiminnassa oppimisen ohjaamisen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä arvioinnin kehittyminen.

Tulokset videona

Yhteyshenkilö
Eeva-Leena Forma, projektipäällikkö
Opetuksen kehittämispäällikkö
Opetus- ja laatupalvelut
Satakunnan ammattikorkeakoulu
eeva-leena.forma(at)samk.fi
p. +358 44 710 3252

 


Yhteistyökumppanit