Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

KUVAUS
Koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen on ajankohtainen teema. Tämä tarkoittaa, että koulutusrakenteet ja -toimenpiteet pitää saada tehokkaammin vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteita ja työelämän tarpeita. Tarvitaan uusia tapoja toteuttaa entistä tiiviimpää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä korkeakoulun ja työelämän välillä. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on osahankkeessa kehittämässä ja pilotoimassa keinoja, jotka mahdollistavat yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään omia osaamisiaan uudella tavalla ja samalla tukevat opiskelijalta edellytettyä osaamista.

TAVOITTEET
TAMKin osahankkeen tavoitteet:
1) Kehitetään yritysten kykyä tunnistaa ajankohtaisia ja strategiaa edistäviä osaamisia sekä mahdollistetaan niitä vastaavien koulutussisältöjen saatavuus ja toteutuminen kohdeyritykseen kytketyn osaamissopimusopiskelijan välityksellä.
2) Luodaan osaamissopimuksen malli sekä yrityksen ja korkeakoulun välille että osaksi opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (eli HOPSia).
3) Pilotoidaan osaamissopimusta ja sen käyttöönottoa.

TOTEUTUS
TAMKin osahankkeessa luodaan ja pilotoidaan osaamissopimus korkeakouluopintoihin. Osaamissopimuksen tavoitteena on saada opiskelijan ja elinkeinoelämän osaamistarpeet kohtaamaan. Opiskelija kerryttää sellaisia osaamisia, jotka lisäävät kohdeyrityksen strategista osaamista ja kasvupotentiaalia ja samalla tukevat opiskelijalta edellytettyä osaamista. Osana osaamissopimusta kehitetään myös digitalisaatiota hyödyntäviä työkaluja kertyvän osaamisen seurantaan.
TAMKin osanhankkeessa mukana ovat TAMKin tekniikan yksiköt ja ammatillinen opettajankoulutus sekä useita pirkanmaalaisia yrityksiä.

ETENEMINEN
TAMKin osahanke on aloittanut toimintansa syyskuussa 2017. Syksyn 2017 aikana määritellään konkreettiset tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet sekä käydään yhteistyöneuvottelut yrityskumppanien kanssa. Projektin toteutustoimenpiteet ajoittuvat vuosiin 2018-2019.

KUMPPANIT
Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat useat pirkanmaalaiset yritykset sekä TAMKin tekniikan koulutusten neuvottelukunnat ja TAMKin opiskelijakunta Tamko.

TULOKSET JA VAIKUTUKSET
TAMKin osahanke edistää joustavien yksilöllisten opintopolkujen toteutumista sekä työn opinnollistamista. Opiskelija saa työelämän vaatimaa osaamista. Tulokset näkyvät koulutuksen parempana saatavuutena sekä osaamisen laadullisena kehittymisenä. Lisäksi hanke vähentää opintojen keskeyttämisiä ja lisää opiskelijan hyvinvointia.

Pitkällä aikavälillä osaamissopimuksen avulla valtakunnallisella tasolla työelämän ajantasaiset osaamistarpeet ja uudistumisen tarve osataan purkaa alan osaamisvaatimuksiksi ja osaamistarpeiksi opiskelijoille korkeakouluopinnoissa. Opiskelija toimii työelämän kehittäjänä ja samalla pitkällä aikavälillä autetaan yrityksiä kehittämään omaa erikoisosaamistaan, säilyttämään kilpailukykynsä sekä vahvistamaan kasvuaan. Lisäksi ammattikorkeakoulun henkilöstön osaaminen lisääntyy.

YHTEYSHENKILÖT

Lehtori Katja Finnilä, katja.finnila(at)tuni.fi, p. 050 591 0670
Lehtori Tomi-Pekka Nieminen, tomi-pekka.nieminen(at)tuni.fi, p. 050 346 9929
Yliopettaja Sirpa Levo-Aaltonen, sirpa.levo-aaltonen(at)tuni.fi, p. 040 837 6065

Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
www.tamk.fi

 


Yhteistyökumppanit