Tulokset

Toteemin tuloksena syntyy tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja, jotka vahvistavat korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä, monimuotoistavat korkeakoulujen työelämäyhteyksiä ja edistävät opiskelijoiden hyvinvointia. Ratkaisuissa ylitetään korkeakoulun ja työelämän ja eri korkeakoulusektoreiden välisiä rajoja, ja integroidaan opiskelijan oppimista, työtä ja työllistymistä, työelämän innovaatiotoimintaa sekä yritysten uudistumista ja liiketoimintaa. On luotu pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen, uraohjaukseen sekä yhteistyöhön työelämän kanssa. Vertaisarvioinnin ja tutkimusperusteisuuden kautta korkeakouluilla on ajantasaista tietoa opintojen sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tuloksia seurataan opiskelijapalautteesta, valmistumisista, opintopistekertymistä ja työllistymisestä.

 


Yhteistyökumppanit