Viestintämateriaalit

Viestintäsuunnitelma
Hankkeeen viestintää toteutetaan viestintäsuunnitelman ja graafisen ohjeiston mukaan.

Graafinen ohjeisto ja logot

Hankkeelle on luotu graafinen ohjeisto. Kaikkea hankeviestintää toteutetaan ohjeen pohjalta. Ohjeen ja hankkeen logon saat: Johanna Luostarinen etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi

Roll-Up

 

Esite

Posteri

Vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä ja työllistyvyyttä.Vahvistetaan korkeakoulun ja työelämän välistä yhteiskehittelyä.Tuotetaan alumniverkostoja hyödyntämään työssä tapahtuvan osaamisen arvioinnin käytäntöjä. Kehitetään työssä oppimista osaksi korkeakouluopiskelua. Varmistetaan työelämä-, ohjaus- ja arviointiosaamista vastaamaan paremmin työelämän haasteisiin. Levitetään tutkimuslähtöistä tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä ja työllistymisestä. Verkotutaan kansainvälisesti tutustumalla eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin. Levitetään hyviä käytäntöjä.


Yhteistyökumppanit