Yrkeshögskolan Novia (Novia)

Pushapp
Projektet går ut på att utveckla en applikation, pushapp, som hjälper studerande att organisera sina studier.
Pushappen sänder ut information angående omtentamensdatum m.m. och aktiverar till studier.
Målet är att utveckla en enkel app som sänder kort aktuell information åt studerande högst 2-3 gånger per månad. Appen skall fungera som ett digitalt kalenderhjälpmedel för att facilitera studierna och öka genomströmningen.

Novia Music Profile
Music Profile utbildningen utgår från studerandes drömmar, självorientering och självkännedom, eget ansvar, samt målmedvetenhet och drömmar. De studerande får tillfälle att prova sig fram och uppmuntras till egen aktivitet och karriärsplanering, samt besök av arbetslivspartners för att komma vidare på sin musikaliska bana.
Upplägget utmanar studerande till ett entreprenöriellt mindset, till aktivitet, mod och ansvar. Målsättningen är att förbereda smidiga övergångar till arbetslivet genom ett entreprenöriellt lärande.
Handledningsmodellen är coachande. Studerande sparrar varandra och har en lärare/coach som bollplank.
De pedagogiska utgångspunkterna är följande:  individens utveckling i team, motivation, tillhörighet, delaktighet och självsäkerhet.

Case Moodle
Att utveckla inlärningsanalytik på Moodle i syftet att studerande själva kan se och följa med statusen av sin utbildning /kurser/ moduler och kurser. Detta görs för att befrämja genomströmningen och ett snabbare inträde i arbetslivet.

Case Byggmästare
Att utveckla digitala redskap för stöd och handledning av studerande i arbetspraktik.

Resultat

Kontaktpersoner
Maj-Helen Nyback
Ulla Penttinen


Yhteistyökumppanit