TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön

Toteemi-hankkeen toiminta-ajatus. Toteemi-hankkeen perusajatus.

In Swedish

Pages

TOTEEMI

TOTEEMI - Arbete – kompetens – karriär

Toteemi forskar och utvecklar pragmatiska modeller för att kombinera arbete och högskolestudier.

Allt fler finländska högskolestuderande arbetar under studier i jobb som har relevans för deras utbildning. Trots det, möter arbetet och studierna inte alltid varandra. Hur kunde arbetsplatsen utnyttja sina experters studier för utveckling på arbetsplatsen? Hur kunde högskolan utnyttja i studier det kunnandet som studerandena på expertnivå har och sålunda främja deras utexaminering?

Du hittar oss också i Facebook  facebook.com/amktoteemi


Yhteistyökumppanit