Info

Mål för Toteemi
 
•Skapa effektiva strukturer och praktiker för att förstärka högskolestuderandenas sysselsättning och inträde på arbetsmarknaden
•Förstärka samutvecklandet mellan högskolor och arbetslivet för att möjliggöra arbetsnära lärandet för högskolestuderande och för en förnyelse av arbetsliv och undervisning i högskolor
•Utnyttja alumni nätverk t.ex. för utvärdering och erkännande av kunnande som införskaffas/har införskaffats i arbetet
•Utveckla lärande i arbetsliv som en del av studier vid hösgskola: lösningar för erkännande av kunnande, t.ex. modeller för valideringsavtal
•Försäkra att av arbetslivs-, lednings- och utvärderingskunnandet i högskolor motsvarar de behov som arbetslivet har (inkl.  digitala lösningar)
•Sprida forskningsbaserad information om hur arbete under högskolestudier påverkar sysselsättning och inträde på arbetsmarknaden, samt god praxis mellan arbetsliv och högskola
•Nätverka internationellt: projektet presenteras i europeiska forum och kartlägger god internationell praxis

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit