Kommunikationsmaterial

Grafiska riktlinjer och logotyper

Projektet har egna grafiska riktlinjer. All kommunikation i projektet implementeras baserad på dessa riktlinjer. Du kan beställa riktlinjerna och logotypen från Johanna Luostarinen, förnamn.efternamn@haaga-helia.fi.

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit