Resultat

Som resultat i Toteemi skapas effektiva strukturer och praktiker för att förstärka högskolestuderandenas inträde på arbetsmarknaden, diversifiera högskolornas arbetslivskontakter och främjar studerandenas välmående. Lösningarna överskrider gränser mellan högskola och arbetsliv och mellan olika högskolesektorer samt integrerar studerandenas inlärning, arbete och sysselsättning, arbetslivets innovationaktiviteter och bolagens förnyelse och affärsverksamhet. Permanenta procedurer för studentstödet, karriärvägledningen och samarbetet med arbetslivet. Genom peer to peer – utvärderingen och forskningsbasen får högskolorna aktuell information om faktorer som påverkar smidigheten av studierna. Resultater efterföljs i form av studentfeedback, utexaminering, studiepoängackumulering och sysselsättning.

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit