Utvecklingskorgar

Toteemi implementeras i tre utvecklingskorgar. Varje utvecklingskorg formar sin egen sammanslutning, som samutvecklar nya lösningar. Utvecklingskorgaktörerna möts i seminarier. Högskolorna åtar sig att utveckla och dela fungerande lösningar inom sin egen utvecklingskorg och mellan andra korgar

Flexibilitet på arbete
Delprojektens mål i utvecklingskorgen är att utveckla studier oberoende av tid och plats genom att bygga flexibla studievägar och möjligheter att studera året runt. En del av korgens aktiviteter fokuserar på forskninge och på integrering av inlärning och kompetensutveckling utanför högskolan.

Kunnandet från och till arbetet
Delprojektens mål i utvecklingskorgen är högskolor och att förstärka studerandenas roll mellan högskola och arbetsliv för utveckling av arbetsliv. En del av korgens aktiviteter fokuserar på spridning av forskningsbaserad information om studerandenas sysselsättning, karriär- och entreprenörskapsvägar, i utvecklingen av samutvecklade arbetslivsprojekt och i utnyttjandet av alumni nätverk i utvärdering av kunnandet.

Välmående i studier på arbetet
Målet i utvecklingskorget är att utveckla den arbetslivsstyrda handledningen av studerandena tillsammans med arbetsliv, studentföreningar och -kårer. En del av korgens aktiviteter fokuserar på kartläggning av studentvälmåendets utmaningar och goda handledningspraxis i inlärning på jobbet och i forskningen av möjligheter som studentföreningar och tutorskap kan erbjuda för att främja handledning och välmående av studerande.

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit